top of page

ABDOMİNOPLASTY(KARIN GERME)

        Karın germe ameliyatı, orta ve alt karın bölgesinde bulunan yağ fazlalığının ve sarkık haldeki derinin alındığı ve karın kaslarının gerilerek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir. Karın germe ameliyatı bir şişmanlık tedavisi değildir. Şişman kişiler bu cerrahi girişimden önce verebilecekleri miktarda kilo vermelidirler. Karın germe ameliyatı için plastik cerrahlar tarafından kullanılan pek çok teknik vardır. Karın germe ameliyatı, diğer vücut hatlarına yönelik düzeltme ameliyatları ile birlikte yapılabilir. Ameliyat öncesi dönemde cerrahınız size uyulması gereken bazı noktaları hatırlatacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız, buna ameliyattan 2 hafta öncesinden iki hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve aspirine bu dönemde ara veriniz ve ameliyat öncesi ağır diyet rejimlerinden kaçınmanız gerekmektedir. Soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon ameliyatın ertelenmesine sebep olabilir. Ameliyat öncesi yapılacak işlemin detaylarının planlanması için bir çizim yapılacaktır. Bunu takiben ameliyat öncesi ve sonrasının kıyaslanmasında gerekli olan fotoğraf çekimleri tamamlanacaktır.

         KARIN GERME AMELİYATI

       Ameliyat, işleme bağlı olarak 2–5 saat sürebilir. Sıklıkla iç çamaşırı altında gizlenebilen ve göbeğin 8–10 cm altında ve genital bölgenin üzerinde kalan bir kesi hattı yapılır. Göbek çevresine cerrahın tercihine göre ikinci bir kesi yapılır. Ameliyat bittikten sonra kesi hattı tercihe göre ya metal zımbalar ya deri üzerinde tek tek dikişler ya da derialtından gizli dikiş ile kapatılır ve pansumanlar ile örtülür. Bölgede toplanacak fazla sıvıyı dışarı almak amacıyla dren adı verilen bir ya da birkaç tüp yerleştirilebilir. Ameliyat sırasında genellikle ilk gün kullanılmak üzere idrar sondası uygulanmaktadır. Ayağa kalkmanızı takiben idrar sondası çekilecektir.

KARIN GEME SİTE.jpg

         AMELİYAT SONRASI

      Ameliyat sonrası dönemde V pozisyonu olarak adlandırdığımız bir pozisyonda yatmanız sağlanacak, böylece ameliyat bölgenizde oluşacak gerginlik azaltılmaya çalışılacaktır. Bu pozisyon belinizden itibaren gövdenizin 45 derece yükseltildiği pozisyondur. Zaman zaman bacaklarınızı kırarak gövdenize yaklaştırmanıza, aynı anda belden itibaren gövdenizi yatar duruma getirmenize izin verilir. Ameliyat sonrası ilk saatlerden itibaren bacaklarınızı sık sık hareket ettirmeniz istenir. Ameliyat sonrası karnınızı kavrayan bir karın korsesi uygulanacaktır. Basıncı ayarlanabilen bu korse ameliyat bölgenizin hareketsiz kalmasına ve şişmesinin engellenmesine katkı sağlamak amacıyla kullanılır. Ameliyat sonrası ilk saatlerde bir şey yemenize izin verilmez. Genellikle ilk beslenme sıvı gıdalarla olur. Rahat gaz çıkarabildikten sonra yumuşak gıdalarla beslenmeye geçilir. Ameliyat sonrası ilk haftalarda genellikle öğün sayısını artırmanız ve miktarı kısıtlı tutmanız, gaz yapıcı gıdalardan kaçınmanız gerekmektedir. Ameliyat sonrası ilk gün en sıkıntılı dönemdir. Bu dönemi daha rahat geçirmeniz için ağrı kesiciler ve zaman zaman uyku yapıcı ilaçlar kullanılır. İlk birkaç gün karın bölgesinde şişlik ve ağrı olabilir. Fakat bu ağrı, ağrı kesiciler ile kontrol altına alınabilir. Drenler ortalama 1–5 gün, deri üzerindeki erimeyen dikişler 1–3 hafta sonra alınır. Derialtından gizli dikiş olarak uygulanan eriyebilir dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Ameliyattan sonraki ilk iki gün vücudun ödemli olduğu dönemdir. Bu dönemde vücut su toplar, hareketler zorlaşır. Genellikle üçüncü günden itibaren ödem azalmaya başlar hareketler kolaylaşır. Ameliyattan sonra hastanede kalacağınız süre ortalama 1-5 gecedir. Eve gitmenize izin verildikten sonrada ilk haftayı ev istirahatinde geçirmeniz beklenir.

        İŞLEMDEN BEKLENEN FAYDALAR

       Karın germe ameliyatı ile karın bölge görünüşünde daha estetik bir görünüm elde edilmeye çalışılmaktadır. Göbek altı ciltte oluşan çatlaklar, cilt sarkıklığı ve kırışıklıklar kısmen azaltılmaktadır.

KARIN SİTE.jpg

         İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR

     Karın germe işlemi yapılmayan hastaların karın bölgelerinde oluşan sarkıklık, çatlaklar azaltılamamakla birlikte, görünüş olarak hastaları rahatsız edici olabilmektedir. Psikososyal olarak hastalar etkilenmektedir.

 

        İŞLEMİN ALTERNATİFLERİ

     

       Vakum eşliğinde yağ alınması (liposuction) eğer iyi kalitede gergin bir cilt ve sınırlı yağ birikimi varsa ve karın duvarı sağlamsa normal ağırlıktaki kişilerde alternatif olarak düşünülebilir. Tüm vücut yağının azaltılmasında diyet ve egzersiz programları da etkili olabilir, ancak deri sarkıklığına etkili olmaz. Beraberinde deri fazlalığı ve sarkıkılığı da varsa liposuction yöntemi tek başına bir çözüm olmamaktadır.

   

         İŞLEMİN RİSKLERİ VE KOMPLİKASYONLARI

   

      Her cerrahi işlemin belli miktarda riski mevcuttur ve önemli olan sizin karın germe ameliyatı ile ilgili olanları anlamanızdır. Kişinin cerrahi işlemi kabul etmesinde işlemin risk ve faydalarının karşılaştırılması esastır. Pek çok kadın ya da erkek aşağıdaki komplikasyonlar ile karşılaşmasa bile; siz plastik cerrahınızla riskleri, potansiyel komplikasyonları ve sonuçlarını, anladığınıza emin olana kadar tartışın.

Kanama: Sık rastlanmasa da operasyon sırasında ya da sonrasında karşılaşılması olasılığı vardır. Postoperatif kanama olduğunda, biriken kanın acil drenajı ve kan transfüzyonu gerekebilir. Ameliyattan on gün öncesinden başlayarak aspirin ya da antiinflamatuvar, ağrı kesici tedaviler almayınız, çünkü bu kanama riskini artırabilir.

Enfeksiyon: Bu tip cerrahi girişim sonrası enfeksiyon olağan değildir. Ameliyatı takiben enfeksiyon gelişirse antibiyotikleri içeren tedavi ya da ek cerrahi girişim gerekebilir.

Deri duyusunda değişiklik: Kesi hattının üstündeki alanlarda hissizlik-uyuşma ve ödem (şişlik) oluşması doğaldır. Bu, genellikle geçici bir durumdur ve bunun ortadan kalkması 6-12 aya kadar uzayabilir. Hissizlik durumu nadiren kalıcı olabilmektedir. Bu arada, kas zarlarının katlandığı alanlarda, ameliyat sonrasında dikiş yerlerinin elle hissedilmesi mümkün olabilir.

Vücut hatlarında düzensizlikler: Karın germe sonrası vücut hatlarında düzensizlikler gelişebilir. Ek olarak gözle görünür ya da elle hissedilebilen cilt katlantıları oluşabilir. Ciltte katlantılar, dalgalanmalar oluşabilmektedir.

Deride Bırakacağı İz: Ameliyatın kesi hattında ve göbek çevresinde önceleri kırmızı renkte olan, zamanla pembeleşip solma gösteren (en az 6 ay sonunda) izler olacaktır. Bu izler kalıcıdır.  Hastada anormal yara iyileşmesi varsa ya da ortaya çıkarsa, belirgin nedbe dokusu oluşabilir (hipertrofik skar / keloid). Aşırı nedbeleşme olağan değildir. Nadir vakalarda anormal izler oluşabilir. İzler çirkin ve çevre deriden farklı renkte, kabarık ve yara dudakları dışına taşmış olabilir. Anormal gelişen nedbeleşme için cerrahiyi de içeren ek tedavi gerekebilir. Ancak bu tedaviler sonucu iz azaltma tedavisi başarısız olabilir hatta ilk halinden daha da kötü olabilir.

Anestezi: Hem lokal hem genel anestezi risk taşır. Tüm cerrahi anestezi ve sedasyon işlemlerinde en basitten çok nadir olmakla birlikte ölüme kadar varan komplikasyonların görülme olasılığı vardır.

Asimetri: Simetrik vücut görüntüsü karın germe sonrası sağlanamayabilir. Deri gerginliği, yağ birikimleri, vücut çıkıntıları gibi faktörler nedeni ile vücutta bir asimetri daha önceden de var olabilir. Ameliyat sonrasında vücudun sağ ve sol kısmı arasında, alt ve üst kısmı arasında farklılıklar oluşabilir. Ayrıca oluşan izlerde asimetrik olabilir. Bölgeler arası farklı boyutlarda izler kalabilir.

Gecikmiş İyileşme: Yarada açılma ya da geç iyileşme olasıdır. Karının belli bölgeleri normal iyileşmeyebilir ve iyileşmesi uzun zaman alabilir. Kesi hattının üzerindeki alanda veya göbekte kısmi ya da tam doku kaybı olabilir. Göbeğiniz kısmi ya da tamamen ölebilir. Bu durum özellikle sigara kullanan, ek hastalığı olan ve ameliyattan sonraki dönemde önerilen yatış ve yürüme pozisyonlarına dikkat etmeme sonucu ortaya çıkar. Yara iyileşme problemi sonrası oluşan kayıplarda tekrar cerrahi operasyon gerekebilmektedir. Gerekli durumlarda başka vücut bölgelerinden deri yaması getirmek gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda kötü ve asimetrik izler kalmakla birlikte, asimetrik görünüm oluşmakta hastalar için estetik olmayan bir görünüm oluşabilmektedir.

Alerjik Reaksiyonlar: Nadir olarak kullanılan bantlara, dikiş malzemesine ya da sürülen kremlere alerjiler bildirilmiştir. Daha ciddi sistemik reaksiyonlar cerrahi işlem sırasında kullanılan ya da sonrasında reçete edilen ilaçlarla gelişebilir. Alerjik reaksiyonlar ek tedavi gerektirebilir. Bazen alerjik durumlar ölümle sonuçlanabilmektedir. Ameliyat öncesi herhangi bir besin maddesine, ilaca yada nesneye(battaniye,yün, sabun vs.) alerjiniz varsa doktorunuza kesinlikle bildiriniz.

Akciğer Komplikasyonları: Akciğer komplikasyonları hem kan pıhtısına (pulmoner emboli) hem de genel anestezi sonrası akciğerlerin sönmesine bağlı olarak gelişebilir. Akciğerlerinizde küçük alanlarda kapanma görülebilir. Bu durum, akciğer enfeksiyonu riskini artırır. Antibiyotik kullanımı ve solunum fizyoterapisi gerekebilir. Her iki komplikasyon için de tedavi hastaneye yatırılmayı ve ek tedavileri gerektirebilir. Akciğer embolisi bazı durumlarda hayat tehdit edici ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.  Karın germe ameliyatlarının en çok korkulan komplikasyonu emboli(pıhtı atması)dir. Bundan korunmak için gerekli hallerde kan sulandırıcı ilaçlar verilir ve bacaklara varis çorapları uygulanır. Bütün bunlara rağmen emboli gelişebilir. Sizde veya ailenizde emboli öyküsü varsa mutlaka belirtilmelidir. Emboliyi oluşturan mekanizmalardan en önemlisi uzun süren hareketsizliklerdir. Bu nedenle kalkmanıza izin verilinceye kadar yatak içinde bacaklarınızı hareket ettirmeniz sık sık kalçanızı oynatmanız ve aynı pozisyonda yatmamanız yerinde olur. Zaman zaman bacaklarınıza ve baldırlarınıza masaj yapılması faydalıdır. İlk kez kalkmanıza izin verildiğinde size yardım edilecektir. İlk kez kalkarken baş dönmesi ve fenalık hissi hiç nadir değildir. Bunu engellemek için ilk kalkışınızda uzun bir süre yatak kenarında oturmanız ve karşıya bakarak kalkmanız rahatlatıcı olur. Aynı şekilde ilk günlerde ayağa kalktığınızda dik yürümeniz ve gerinmeniz doğru olmaz. Karnınızdaki gerginlik nedeniyle hafifçe eğilmeniz yararlı olur.

Seroma: Karın duvarı ve cilt arasında sıvı birikimi nadiren gelişebilir. Geliştiğinde ise drenajı için ek tedavi gerekebilir. Bazen dirençli olmakla birlikte birden çok hastane ziyareti gerektirebilir. Enfeksiyon olasılığını arttırır. Uzun süre antibiyotik kullanımı gerektirir.

Ağrı: Karın germe sonrası nedbe doku içinde kalmış sinir uçları nedeni ile nadiren kronik ağrı gelişebilir. Bazen bu ağrılar dirençli olup geçmeyebilir.

Göbek Deliği: Göbek deliğinin kötü yerleşimi, nedbeleşmesi, kabul edilemez bir görüntüde olması ya da kaybı gelişebilir. Yani göbeğin son görünümü sizi estetik olarak tatmin etmeyebilir. Göbek kayıplarınızda, göbek bölgesinde sadece iz dokusu kalır.

Tatmin Edici Olmayan Sonuçlar: Geçirdiğiniz cerrahi işlemin sonuçları ile ilgili olarak nadiren hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ameliyat izinde asimetri, göbeğin yanlış yerleşimi, kesi hattının üstündeki dokularda asimetri yapacak şekilde kontur farklılıkları olabilir. Buna ek olarak kasık bölgesi kıllarında yukarıya doğru çekilme olabilir. Bu tür görüntüler hiç tatmin edici olmayabilir. Bu tip sonuçları düzeltmek için ek cerrahi girişim gerekebilir.

Uzun Dönem Etkiler: Yaşlanmaya, gebeliğe ve kilo alıp vermeye bağlı olarak ameliyat bölgesi dışında vücut hatlarında değişiklikler gelişebilir. Ayrıca ileride meme kanseri gelişir ve meme rekonstrüksiyonu gerekirse, abdominoplasti( karın germe) ameliyatından sonra karın derisinin kullanılması mümkün olmaz.

        İŞLEMİN TAHMİNİ SÜRESİ

    Ameliyat, işleme bağlı olarak ortalama 2–5 saat sürebilir.

        KRİTİK OLAN YAŞAM TARZI ÖNERİLERİ NELER?

 

    Ameliyat sonrası ilk bir hafta sigara konusunda dikkatli olunmalıdır. Sigaranın yara iyileşme sürecine olumsuz etkisi olduğu unutulmamalıdır. Ameliyattan sonra ikinci haftadan itibaren yavaş yavaş sosyal hayatınıza dönmenize izin verilir. Fakat altı hafta süreyle ağır işler yapmamanız beklenir.

KARIN GERME SİTE.jpg

       Genellikle ilk hafta ameliyat bölgenizi ıslatmadan yarım duşlar almanıza izin verilir. İkinci haftadan itibaren tam duş alınabilir. Dördüncü haftadan önce havuz ve denize girmenize izin verilmez. Ameliyattan sonra altı hafta boyunca sauna, solaryum, buhar banyosu, güneş banyosu ve ağır sporlar sakıncalıdır. Ameliyat kesisi özellikle ameliyat sonrası ilk aylarda (3-4 ay) kırmızı kaşıntılı ve çok belli olabilir. Zaman içinde özellikle altıncı aydan sonra ameliyat izinin, renginin açılması, kaşıntının azalması beklenir. Bu süreç iki yıla kadar devam eder. İki yılın sonunda bile ameliyat bölgesinde deri renginde incede olsa ameliyat izi kalır. Bu izin operasyon planı sırasında külot ve bikini çizgisi içinde kalmasına gayret edilir. Ancak günümüzde iç çamaşırı çeşitliliği nedeni ile izlerin iç çamaşırı içinde kalması çok sağlanamamaktadır. Ameliyat sonrası dönemde özellikle göbek altındaki bölgede uzun süren, bazen de kalıcı olabilen uyuşukluklar oluşur. Bunların zaman içinde daha iyi olması beklenir.  Karın germe ameliyatı sonrasında estetik olarak tatmin olmayabilirsiniz.

bottom of page