top of page

MEME KÜÇÜLTME-MEME DİKLEŞTİRME(MASTOPEKSİ)

      Her ne kadar büyük memeler çağlar boyunca dişiliğin işareti ve kadının besleme yetisinin sembolü olarak kabul edilmiş olsa da; zamanın estetik standartlarından büyük olan memeler kadında hem kozmetik, hem psikolojik, hem de işlevsel bir takım sorunlara yol açmış ve kadınlar bu memeleri küçültme arayışına girmişlerdir. Meme küçültme ameliyatı, plastik cerrahi girişimleri arasında en sık uygulananlardan birisidir. Daha sonra göğüslerin boyutları, deri ve meme bezi özelliklerine göre kullanılması gereken tekniğe karar verilir. Ailede meme kanseri varsa mutlaka doktora bildirilmelidir. Meme küçültme memelerin derisi, yağ dokusu ve bezini eksilterek (kesip çıkartarak) yapılan bir ameliyattır. Eğer sadece meme derisi eksiltilerek meme dikleştirilirse, buna meme dikleştirme (mastopeksi) ameliyatı denir.

SİTEE.jpg

 

        Göğüs Estetiği ve Meme Küçültme Ameliyatı 

       

     Büyük göğüslerin sebep olduğu bazı sağlık problemleri vardır. Örneğin hastaların çoğunda ciddi bel, boyun ağrıları ve omurga problemleri görülür. 3–4 kg ağırlığında bir yükün boynunuza asılı olarak yaşadığınızı hayal ederseniz problemin kaynağını bulmuş olursunuz. Büyük göğüslerin altında genellikle pişikler, mantar enfeksiyonları ve kızarıklıklar oluşur

       Göğüsler Neden Sarkar? 
 
      Bunun birçok nedeni olabilir. Memelerdeki büyümenin hormonal bir soruna bağlı olup olmadığı araştırılmalıdır. Emziren annelerin göğüslerinde de sarkma olabilir. Memeler süt dolu olunca büyürler, emzirmeyle boşalırlar. Tekrarlanan bu sirkülasyon memelerde doğal olarak sarkıklığa sebep olur . Ayrıca yerçekimi memeleri aşağı doğru çekerek sarkmalarına sebep olur. Bazı durumlarda ise sarkıklık çok erken yaşlarda başlar ve tamamen memeyi taşıyan bağların güç kaybetmesinden kaynaklanır. 
 

meme-sarkmasi-dereceleri.jpg

        Memelerdeki büyümenin devam edip etmediği sorgulanmalıdır. Memede ele gelen ağrılı veya ağrısız bir kitle olup olmadığı araştırılmalıdır. Memede geçirilmiş bir enfeksiyon veya cerrahi müdahale olup olmadığı sorgulanmalıdır. Genellikle hormonal bir soruna bağlı olmayan, son 6 ay içinde büyümesi durmuş ve küçültülmesi istenen göğüsler için cerrahi girişim düşünülür. Meme küçültme ameliyatları meme gelişmesini tamamladıktan sonra yapılır. Ancak bunun bazı istisnaları vardır. Ergenlikle birlikte aşırı büyük memesi olan genç kızlarda, normal psikososyal gelişmenin etkilenmemesi için, gelişmenin tamamlanmasından önce cerrahi gerekebilir. Belirli bir yaşın üzerinde ve ele gelen kitlesi olanlarda girişim öncesi mamografi veya meme ultrasonu gibi görüntüleme tekniklerinden yararlanılır.

 

        Meme Dikleştirme ve Meme küçültme Ameliyatları Arasında Ne Fark Var?

   

       Meme küçültme ameliyatında dokusu ve cilt alınarak memeye şekil verilir. Meme dikleştirme sadece cilt alınarak memeye şekil verilir. Gereklilik halinde protezler kullanılabilir.

       Ameliyatsız Çözümler Olabilir mi?

       

       Sarkmış göğüsleri toparlayacak cerrahi dışında bilinen bir yöntem henüz yok. Memelerin göğüs kaslarının zayıf olmasından sarktığını ve spor ile dikleşecekleri düşüncesi yanlış olup her ikisi farklı kompartmanlardır. Anatomik olarak kası ile meme sarkmasının bir alakası yok.

        Ameliyat: Kesikler ve İzler 

   

     Meme dikleştirme, küçültme ameliyatı iyi sonuç veren bir operasyondur. Memeye yeniden şekil vermek, sarkıklığı tamamen gidermek, aynı anda da memeyi büyültmek ya da küçültmek mümkündür.  Ameliyat öncesi çok yönden memelerin fotoğrafları çekilecek, memeler üzerinde ameliyat planı yapılacaktır. Ameliyat esnasında bu çizimlere uygun olarak cilt, meme ve yağ dokusu cerrahi olarak çıkarılarak yeniden şekillendirme yapılacaktır.  Bu ameliyatta tekniğe bağlı olarak meme başı çevresini içine alan, ters “T” veya düz dik bir iz (topitop şeklinde) olacaktır. Buradaki iz (skar) yaşam boyu kalır. İzin genişliği en ideal tekniklerle bile hastadan hastaya değişir.

 

        Kimler Bu Ameliyatı Olmalı?

 

   Meme için yapılan bu ameliyatlar sonucunda bir estetik problemin (sarkıklık) bir diğerine (iz) dönüştürülmesi olarak değerlendirilebilir. Dolayısı ile bu ameliyat herkes için uygun olmayabilir. Eğer göğüslerinizdeki sarkıklık orta derece ise, eğer izlerden ciddi şekilde rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız bu ameliyatı olmanız uygun değildir. Ama ciddi derecede sarkık göğüsleriniz varsa ve hiç bir şey bundan daha kötü olamaz diyorsanız bu ameliyatı yaptırmanız sizin için uygun olacaktır.

        SIK SORULAN SORULAR

 

        Bu ameliyattan sonra emzirebilir miyim? 

     Normal süt verme için süt kanallarıyla meme başına bağlantısı olan ve işlevsel meme dokusunun varlığı ve meme başının duyarlılığının olması gereklidir. Bu anatomik ve fizyolojik özellikleri bozmayan bir cerrahi girişim sonrasında emzirmenin bozulması söz konusu değildir. Meme başının bebek tarafından uyarılması, prolaktin ve oksitosin hormonlarının da rol oynadığı sinirsel ve hormonal bir döngü ile süt bezlerinde kasılmaya ve süt salgılanmasına yol açar. Bu emme refleksinin çalışabilmesi için meme başının duyarlılığının olması esastır. Meme başının duyarlılığının azalması bu döngüyü bozarak süt salınımını olumsuz etkileyebilir. Ancak son yıllarda yapılan kontrollü çalışmalarda, ameliyat sonrası ilk ayda meme başı duyarlılığında azalma sık iken, sonraki aylarda bu durumun düzeldiği gözlenmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki, aynı çalışmalarda büyük memeli kadınlarda meme başının titreşime ve ağrıya duyarlılığının azaldığı gösterilmiştir. Eğer meme başı, altındaki meme dokusundan ayrılıp serbest yama olarak uygulanmış ise emzirmenin gerçekleşmesi olası değildir. Günümüzde uygulanan meme küçültme yöntemlerinin hemen tümünde meme başı bir miktar meme dokusuna bağlı olarak bırakıldığından, memenin emzirme yetisi korunabilmekte ancak miktarı azalabilmektedir. Süt üretiminin miktarını saptayan unsur, ameliyat sonrasında yerinde bırakılan meme dokusu miktarıdır. Zira meme küçültme ameliyatlarında çıkarılan dokunun büyük kısmını meme dokusu ve yağ dokusu oluşturmaktadır. Dolayısıyla meme dokusu azalacağından anne bebeğini ya emziremeyecek ya da gelen süt yeterli olmayabilecektir.

        İşlemden beklenen faydalar nelerdir?

      Meme küçültme ameliyatı sonrasında meme altında oluşan pişik, kızarıklık ya da mantar oluşumuna bağlı kaşıntı şikayetlerinde azalma görülür. Göğüslerin büyüklüğü nedeni ile oluşan sırt ağrılarında rahatlama olur ancak tamamen geçmez.

        Meme küçültme ameliyatının meme kanseri ile ilişkisi nedir?

     Meme kanseri kadınlarda çok sık görülse de, meme küçültme ameliyatı sonrasında meme kanseri oluşma oranı çeşitli klinik serilere göre % 0.06 ile % 2 arasında değişmektedir. Ayrıca meme büyüklüğü nedeniyle başvuran kadınlarda, küçültme ameliyatı sonrasında çıkarılan dokuların histopatolojik incelemesinde, meme dokusunda % 61 oranında kanser dışı patolojik değişiklikler olduğu saptanmıştır. Bu bulgular ışığında, meme küçültme ameliyatının meme kanseri riskini artırmadığı, hatta meme dokusunun azalmasını ve çıkarılan meme dokusunun histopatolojik olarak incelenmesini sağlayarak meme kanserine yakalanma olasılığını düşürdüğü söylenebilir.

 

       İzsiz meme küçültmek mümkün mü? 

      Meme küçültme ameliyatını izsiz yapma olasılığı yoktur alternatif olarak memeler hiç sarkmamışsa ve sadece büyüklük mevcutsa liposuction ile memeler biraz küçültülebilir. Ama bu küçülme hem çok sınırlı olur hem de göğüslerin bir miktar sarkmasına sebep olur. 

 

      İzler beni ne kadar rahatsız eder? 

    Büyük ve sarkık memeler fiziksel bir takım rahatsızlıklara yol açarlar. Bunlar arasında, boyun, omuz ve sırt ağrısı, sütyenlerin omuzlarda oluşturduğu rahatsız edici oluklar, memelerde ağrı, meme altında kaşıntı ve kızarıklık sayılabilir. Genç kızlarda çok büyük memeler birtakım psikososyal sorunlara da yol açar ki genellikle bunlar utanma nedenidir. Bazı olgularda büyüklük tek taraflı olup, utanma duygusunu daha da artırabilir. Bu tip problemlere yol açtığı düşünüldüğünde oluşan izlerin kabul edilebilir olup son kararı hastanın vermesi gerekmektedir.

 

      Ameliyat ve Sonrası Sizi Neler Bekler

    Ameliyat süresi kullanılan tekniğe bağlı olmak üzere 3-5 saat arasında değişir. Ameliyat sonrası 4. saatte ayağa kalkmanıza ve beslenmenize izin verilir. İlk birkaç gün dren denilen ve ameliyat bölgesinde oluşabilecek kan ve serum sızıntılarını toplayacak vakumlu bir torba kullanılır. Gelen miktara göre bu dren 1-2 gün sonra çıkarılır. Kol hareketlerinin ilk günlerde sınırlandırılmasında fayda vardır. İlk hafta göğsü saran bir bant mevcuttur, ortalama 5-7 gün arasında bu çıkarılır ve sadece dikiş hatlarını örten ince bantlar kullanılır. Drenler çıkarıldıktan 48 saat sonra banyo yapmanıza izin verilir.

bottom of page